Düzeltme! TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALACAK İŞLETMELERİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere; 05.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereği taşınmaz ticareti alanında faaliyet gösteren işletmelere, yönetmelik hükümlerini taşımaları halinde, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi düzenlenmektedir.

25 Mart 2021

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALACAK İŞLETMELERİN DİKKATİNE
 
Bilindiği üzere; 05.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereği taşınmaz ticareti alanında faaliyet gösteren işletmelere, yönetmelik hükümlerini taşımaları halinde, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi düzenlenmektedir.
Söz konusu Yönetmelik’te yapılan değişiklikler 14.10.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; işletmelerin yerine getirmeleri gereken yeni şartlar ile birlikte muafiyetlerden yararlanma şartları da düzenlenmiştir.
Yapılan değişiklilerle beraber Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi alan işletmeler de dâhil olmak üzere; henüz Yetki Belgesi almayan işletmeler ve yeni kurulacak işletmeler için yerine getirmeleri gereken durumları açıklama zorunluluğu doğmuştur.
05.06.2018 TARİHİNDEN ÖNCE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN DİKKATİNE:
Yönetmelikte yer alan açıklamalar dikkate alınarak Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olan müracaatlarda muafiyet koşullarını sağladıkları belgeler hariç olmak üzere aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 • Oda Kayıt Belgesi (Kayıtlı olduğu odadan son 90 gün içinde alınmış, Taşınmaz Ticareti NACE kodu yer almalıdır)
 • MEB/Üniversite onaylı en az 100 Saatlik sertifika (Taşınmaz Ticareti alanında, 05.06.2018 öncesi tarihli olmalıdır)
 • Mükellefiyet Durum Belgesi (İnteraktif Vergi Dairesi’nden alınabilir.)
 • Sözleşme (Sözleşmeli işletme ise)
NOT: 31 Mart 2021 tarihinden önce yapılan başvurular Mesleki Deneyimden Muaftır.  01 Nisan 2021 tarihinden itibaren başvuru yapanlarda ise Mesleki Deneyim şartı aranmaktadır.  
 
05.06.2018-14.10.2020 TARİHLERİ ARASINDA FAALİYET GÖSTERİP VE HALİHAZIRDA FAALİYETİNE DEVAM EDEN İŞLETMELERİN DİKKATİNE:
 • Oda Kayıt Belgesi (Kayıtlı olduğu odadan son 90 gün içinde alınmış, Taşınmaz Ticareti NACE kodu yer almalıdır)
 • MEB/Üniversite onaylı en az 100 Saatlik sertifika (Taşınmaz Ticareti alanında)
 • Seviye 5 Mesleki Eğitim Sertifikası
 • Diploma (En az Lise)
 • Mükellefiyet Durum Belgesi (İnteraktif Vergi Dairesi’nden alınabilir.)
 • Sözleşme (Sözleşmeli işletme ise)
NOT-1: 31 Mart 2021 tarihinden önce yapılan başvurular Mesleki Deneyimden Muaftır.  01 Nisan 2021 tarihinden itibaren başvuru yapanlarda ise Mesleki Deneyim şartı aranmaktadır.
NOT-2: 31 Mart 2021 tarihinden önce yapılan başvurularda MEB/Üniversite onaylı en az 100 Saatlik sertifika 31.12.2021 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze getirilebilir. Ancak 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren yapılan başvurularda ise MEB/Üniversite onaylı en az 100 Saatlik sertifika şartı aranmaktadır.
 
14.10.2020 TARİHİNDE VE SONRASINDA AÇILAN VEYA AÇILACAK OLAN İŞLETMELERİN DİKKATİNE:
Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra taşınmaz ticareti alanında faaliyet gösteren işletmelerin Yönetmelikte yer alan bütün şartları taşımaları gerekmektedir.
Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olan müracaatlarda aşağıdaki belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Oda Kayıt Belgesi (Kayıtlı olduğu odadan son 90 gün içinde alınmış, Taşınmaz Ticareti NACE kodu yer almalıdır)
 • MEB/Üniversite en az 100 Saatlik onaylı sertifika (Taşınmaz Ticareti alanında)
 • Seviye 5 Mesleki Eğitim Sertifikası
 • Diploma (En az Lise)
 • Mesleki Deneyim Belgesi (Emlak Danışmanı-SGK Dökümü, Lise Mezunları için en az 12 ay, Yüksekokul mezunları için en az 6 ay gereklidir.)
 • Mükellefiyet Durum Belgesi (İnteraktif Vergi Dairesi’nden alınabilir.)
 • Sözleşme (Sözleşmeli işletme ise)
NOT: 31 Mart 2021 tarihinden önce yapılan başvurularda MEB/Üniversite onaylı en az 100 Saatlik sertifika 31.12.2021 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze getirilebilir. Ancak 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren yapılan başvurularda ise MEB/Üniversite onaylı en az 100 Saatlik sertifika şartı aranmaktadır.
 
ÖNEMLİ HUSUSLAR:
Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almak için ilgili Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde hüküm altına alınan tüm şartların sağlanması gerekmektedir.
Bahsi geçen belgelere sahip olduğu halde Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin dördüncü alt bendinde hüküm altına alınan suçlardan hüküm giymesi halinde Yetki Belgesi düzenlenememektedir.
TAŞINMAZ TİCARETİ BİLGİ SİSTEMİ HAKKINDA:
Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi’ne https://ttbs.gtb.gov.tr/ adresinden GİRİŞ-ÜYE OL adımlarını izleyerek, E-Devlet ile giriş kısmından veya doğrudan https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden “Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi” hizmetinden ulaşılabilir.
Sistem ile ilgili kullanma kılavuzuna https://ttbs.gtb.gov.tr/Home/Download adresinden ulaşabilirsiniz.
Başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:
 • İşletmenin adres bilgileri güncel değilse ilgili Sicil Müdürlüğü’nden adres bilgileri düzeltildikten sonra müracaat edilmelidir. Yüklenecek belgeler bu değişiklikten sonra ilgili kurumlardan temin edilerek sisteme yüklenmelidir.
 • Sisteme yüklenecek belgelerin türü seçilip belge yüklenmelidir. (Örneğin; meslek odası faaliyet belgesi seçildikten sonra oda kayıt belgesi yüklenmelidir. Aksi halde sistem başvuruyu tamamlamanıza izin vermemektedir.)
 • Sistemde belgenin türüne dair bir açıklama olmaması halinde herhangi bir tür seçilebilir. (Örneğin mükellefiyet durum belgesi yüklenirken, başka bir tür seçilebilir.)
 • İstenilen belgeler yüklendikten sonra mutlaka başvuruyu tamamla tıklanmalıdır. Aksi halde başvuru ön başvuru olarak görüntülenir. Başvurunun tamamlanıp tamamlanmadığını görüntülemek için Başvurularım bölümünde Başvuru Durumu kontrol edilebilir. Başvuru durumu yeni başvuru olarak görüntüleniyorsa başvuru başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.