Kesinleşen Yöresel Ürünler Listesi

15 Aralık 2020

07/12/2020 tarihinde yapılan duyuru da Resmi Gazete'nin 06.08.2016 tarih ve 29793 Sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında, 'İl müdürlüğü, önerilerin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde yöresel ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerini liste halinde tespit ve internet sitesinde ilan eder. Bu listeye yedi gün içinde il müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir. ' ve 5 inci fıkrasında ‘İtiraz başvurusunda il müdürlüğüne, listede yer alan yöresel ürünlerin üreticisi veya tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz edilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren beş gün içinde karara bağlanır. Kesinleşen liste, İl Müdürlüğünce internet sitesinde ilan edilerek Bakanlığa ve ikinci fıkrada belirtilen kuruluşlara gönderilir.’ hükümleri uyarınca, Müdürlüğümüz tarafından Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Erzurum Ziraat Odasının önerileri doğrultusunda hazırlanan, Yöresel Ürünler ile bu ürünlerin üretici ve tedarikçileri belirlenmiş olup KESİN liste ilan edilmiştir.

Erzurum İli 2020 Yöresel Ürünleri Kesin Liste

İLAN TARİHİ : 15.12.2020