Emlak Danışmanlığı Yetki Belgesi İle İlgili Yapılan Değişiklik (11.12.2019)

6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 16. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak 5 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik gereği 5 Haziran 2018 tarihinden önce Taşınmaz Ticareti ile iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için 5 Aralık 2019 tarihine kadar taşınmaz ticareti bilgi sistemi (TTBS) üzerinden başvuru yaparak taşınmaz ticareti yetki belgesi alması gerekmekteydi. Ancak 11 Aralık 2019 tarih ve 30975 sayılı Resmi Gazete yapılan geçici madde değişikliği ile bu tarih 31 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Başvuru süresinde yapılan değişiklik ile beraber Yetki belgesi verilirken 5 Haziran 2018 tarih ve öncesi gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacir ve esnaflardan lise mezuniyeti ve ulusal yeterliliğe dayalı sorumlu emlak danışmanı (seviye 5) mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmıyor. 5 Haziran 2018 tarihinden önce halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda verilen taşınmaz ticareti ile ilgili sertifikalar 31 Ağustos 2020 tarihine kadar geçerli sayılacaktır. “EN AZ LİSE MEZUNU ŞARTI” 5 Haziran 2018 tarihinden itibaren taşınmaz ticareti yapmak isteyen esnafların yada tacirlerin yetki belgeleri alabilmesi için en az lise mezunu olması gerekir. 5 Haziran 2018 tarihinden sonra taşınmaz ticareti faaliyet alanında iştigal etmek isteyen bu esnaf ve tacirlerin taşınmaz ticareti yetki belgesi alabilmeleri için en az lise mezunu olması ve ulusal yeterliliğe dayalı sorumlu emlak danışmanı seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olunmaları gerekmektedir.  Ayrıca ‘05 Haziran 2018 tarih ve 30442 sayılı Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6.maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz’ koşulu ile süre sınırlandırılması bulundurulmadan taşınmaz ticareti bilgi sistemi (TTBS) üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Ayrıca işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı seviye 5 veya emlak danışmanı seviye 4 ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekmektedir” dedi.

16 Aralık 2019