A.Ş. GENEL KURULLARINA KATILACAK BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU

A.Ş. GENEL KURULLARINA KATILACAK BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU

05 Kasım 2020

09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile anonim şirket genel kurul toplantıları ve bu toplantılarda Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslarda bazı değişiklikler yapılmıştır.

İlgili yönetmelik 09.11.2020 tarihinden itibaren  ve sonrasında yapılacak A.Ş. Genel Kurul Toplantıları Bakanlık Temsilci görevlendirme taleplerinde Bakanlık temsilcisi ücretlerinin Defterdarlık ilgili muhasebe birimi hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması gerektiği bildirilmiştir.

Bu doğrultuda, Bakanlık temsilcisi görevlendirme taleplerinde Müdürlüğümüzce kullanılacak olan ilimiz Defterdarlığının muhasebe birimine ait olan hesap bilgileri aşağıda verilmiş olup, 09.11.2020 tarihinden itibaren söz konusu ücretlerin bu hesaba yatırılması gerekmektedir.


 

Ziraat Bankası
VKN : 8150347181 (T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı)
İBAN : TR 19 0001 0001 1200 0010 0054 09