2022 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN GENEL KURULLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

2022 YILINDA YAPILACAK OLAN GENEL KURULLAR ÖNCESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARININ ÜYE LİSTELERİ ADAY OLMAK İSTEYEN ESNAF VE SANATKÂRLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

12 Kasım 2021

2022 YILINDA YAPILACAK OLAN GENEL KURULLAR ÖNCESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARININ ÜYE LİSTELERİ ADAY OLMAK İSTEYEN ESNAF VE SANATKÂRLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

Esnaf ve sanatkârların yoğun talepleri üzerine 2022 yılında gerçekleştirilecek olan olağan genel kurullar öncesinde esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının üye listeleri aday olmak isteyen esnaf ve sanatkârların erişimine açılmıştır. Konuyla ilgili olarak 6 Kasım.2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 10 uncu maddesi ile 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

“Meslek kuruluşu üyelerine; sadece kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ile sınırlı kalmak kaydıyla Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı üzerinden, üyelerin adı soyadı, sicil numarası ile sabit iş yeri olanların iş yeri adresi bilgilerini içeren listeye erişim yetkisi verilir. Elde edilen kişisel veriler, sadece meslek kuruluşu organlarında görev almak isteyen adayların bu kuruluşların üyelerine ulaşabilmeleri amacıyla kullanılabilir. Bu veriler 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak kullanılamaz, aktarılamaz veya başka bir şekilde işlenemez.”

Bu kapsamda aşağıdaki adımlar takip edilerek söz konusu listelere erişim sağlanabilmektedir.

  1. https://esnaf.ticaret.gov.tr/ adresinden ya da e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan “Esnaf ve Sanatkâr Girişi ve Tescil Başvurusu” bağlantısı ile aşağıdaki sayfaya erişilir.
 

 
  1. Genel Kurullar başlığı altında yer alan “Kayıtlı olduğunuz odaların üye listelerine erişmek için tıklayınız” bağlantısı ile aşağıdaki ekran açılır. Aydınlatma Metni altında bulunan “Okudum, onayladım” kutusu işaretlenerek listeye erişim sağlanır.

 

 
Kanunda da açıkça belirtildiği gibi elde edilen kişisel verilerin, sadece meslek kuruluşu organlarında görev almak isteyen adayların bu kuruluşların üyelerine ulaşabilmeleri amacıyla kullanılması gerekmektedir.