2020 Yılı Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılan Başvurular İçin Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi.

Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular için her yıl parasal sınırlar yeniden belirlenmektedir. Söz konusu parasal sınırlar, 2020 yılı itibariyle şu şekilde belirlenmiştir.

17 Ocak 2020

6.920 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerimize başvurabilirsiniz. Hayırlı olsun...

İlgili Resmi Gazete İlanı